Sex with pojat gay eläinseksiä

sex with pojat gay eläinseksiä

Mielestäni on ilmiselvää, että lähimmäisenrakkauteen kuuluu toisen kunnioittaminen, mutta se ei tarkoita, että pitää olla kaikesta aina samaa mieltä. Herran Jeesuksen opetuslapsi toimii johdonmukaisesti uskon vakaumuksensa mukaisesti, uskoessaan homouden olevan syntiä. Se ei ole syrjintää. Yhteiskuntaa kuuluu yhdenvertaisuus, samanarvoisuus ja samat oikeudet. Mutta silti kaikilla ei ole, eikä voi olla samoja oikeuksia tässä yhteiskunnassa.

Julkiseen naistenvessaan on miehiltä pääsy kielletty. Tämä ei ole syrjintää, vaan luonnonjärjestyksen mukainen viisas käytäntö. Samantyylisiä esimerkkejä löytyy runsaasti. Ihmiset ovat samanarvoisia, mutta silti kaikilla ei ole samoja oikeuksia tässä yhteiskunnassa, eikä saakaan olla joka asiassa, kuten esimerkistä tämä käy selvästi ilmi. Herran Jeesuksen opetuslapset eivät pakota ketään väkisin muuttumaan, eivät ainakaan terveessä ja Raamatullisessa uskossa olevat.

Homoaktivistit sen sijaan koittavat väkisin tuhota ne jotka ajattelevat eri tavalla kuin he. Todellinen suvaitsevaisuus asuu sittenkin Herran Jeesuksen opetuslasten puolella, he suvaitsevat ihmiselle eri arvomaailman, eli hyväksyvät syntisen ihmisen, mutta eivät syntiä.

Herran Jeesuksen opetuslapset eivät myöskään juonittele homoseksuaaleja, vastaan, vaan rakastavat heitä lähimmäisinään, eivätkä koita soluttautua homoseksuaaleihin pahat mielessä.

Homoaktivistien toimet todistavat heidät suvaitsemattomiksi ihmisiksi, jotka eivät hyväksy toisinajattelijoita, vaan koittavat kaikella tavalla tuhota heidän arvomaailmansa. Jokaisella ihmisellä on vapaus ja oikeus valita millä tavalla harjoittaa seksuaalisuuttaan, sitä emme voi kieltää keneltäkään. Mutta koska homous on syntiä, niin meillä on myös oikeus sanoa se synniksi.

Ihmiset saavat sitten itse päättää mihin uskovat tai ovat uskomatta. Jumala asetti seksuaalisen rakkauden miehen ja naisen väliseksi. Siksi vain tämä seksuaalinen yhteys tuo todellisen onnellisuuden. Herran Jeesuksen opetuslasten tulee osoittaa lähimmäisenrakkautta myös homoseksuaaleja kohtaan, kuten kaikkia muitakin kohtaan. Homoseksuaali on arvokas ihmisenä, kuten kaikki muutkin ihmiset. Raamatun mukaan kuitenkin kaikkien ihmisten tulisi tehdä parannus synneistään, niin homoseksuaalien kuin kaikkien muidenkin.

Monet ihmiset ovat muuttuneet homoseksuaaleista heteroiksi, kun ovat tulleet uskoon Herraan Jeesukseen. Eläviä todisteita on siis vaikka kuinka paljon.

Uskovat eivät pakota ketään väkisin muuttumaan, vaan se on aina vapaaehtoista tai ainakin siellä missä ihmiset ovat terveessä, vastuuntuntoisessa sekä Raamatun mukaisessa uskossa Herraan Jeesukseen, niin siellä ihminen saa vapaasti muuttua ja uskoa Herraan Jeesukseen.

Tarkoitukseni ei ole provosointi tai syrjintä homoseksuaaleja kohtaan, vaan tuoda esille faktat tutkimustuloksista, jotka osoittavat pedofilian olevan yleisempää homoseksualistien keskuudessa kuin heteroiden.

Homoseksuaaleja on prosentuaalisesti vähemmän kuin heteroita, mutta kun suhteutetaan pedofilia tapaukset prosentuaalisesti, niin homoseksuaalit harjoittavat pedofiliaa heteroita useammin. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki homoseksuaalit ovat pedofiilejä, vaan että se on homoseksuaalien keskuudessa yleisempää kuin heteroiden keskuudessa. Joidenkin homoseksuaalien keskuudessa pedofilian hyväksyminen on avointa ja he jopa haluaisivat sallia pedofilian seksuaalisen ilmauksen kanavana nuorille ja lapsille.

Edellä oleva on äärimmäisen vaarallinen toive ja halu, siksi käsittelen aika laajasti homoseksuaalisuuden ja pedofilian yhteyksiä.

Homoseksuaaliset pedofiilit hyväksikäyttävät lapsia seksuaalisesti suuremmassa määrin verrattuna homoseksualistien prosentuaaliseen määrään väestöstä. Journal of Sex and Marital Therapy mukaan Kurt Freund et al. Homosexuality," Journal of Sex and Marital Therapy 10 Kurt Freundin mukaan edellä olevat luvut eroavat huomattavasti gynefiilien ja androfiilien kesken, joista androfiileilla luvut ovat vähäisemmät.

Gynefiili pitää seksuaalisesti naisista ja androfiili miehistä. Freund toi myös esille etteivät homoseksuaalit ole heteroita enemmän kiinnostuneita lapsista. Silverthorne tuo esille Freundin tutkimuksen rajoitukset ja puutteet.

Freundin tutkimukseen valittiin sellaisia miehiä, joilla oli seksuaalinen mieltymys aikuisiin miehiin, ei lapsiin. Baileyn tutkimus oli rajoitettu koska se ei esittänyt osallistujien kiihotuksen kohdetta, vaan yksinkertaisesti kysyi osallistujilta minkä ikäisiä seksikumppaneita he halusivat. Jankowiakin tutkimus oli rajoitettu kahdella tavalla; homoseksuaalien kumppanit oli rajattu keski-ikäisten ikäryhmään sekä osallistujien kiihotuksen kohde oli myös rajattu keski-ikäisten ryhmään.

Silverthorn korjasi tutkimusten puutteet havaitsemalla, että homoseksuaalit pitivät enemmän nuorista kumppaneista kuin heterot pitävät. Silverthorne and Vernon L. Heteroita on lukumääräisesti homoseksuaaleja enemmän suhdeluvun ollessa kahdestakymmenestä yhteen. Suhdelukujen valossa homoseksuaali pedofiilit tekevät noin kolmanneksen kaikista lapsiin kohdistuvista seksirikoksista.

Homoseksuaalisia pedofiilejä esiintyy huomattavan paljon lapsiin kohdistuvissa seksirikos tapauksissa. Siten homoseksuaaleilla miehillä on kertaa suurempi taipumus pedofiliaan kuin heteroilla.

Archives of Sexual Behaviorin tutkimuksessa havaittiin selvä ero homoseksuaalien ja heteroiden lasten seksuaalisten hyväksikäyttäjien välillä. Tutkimuksessa oli pedofiilia kolmessa ryhmässä: Ray Blanchard, et al. Kun otamme huomioon homoseksuaalien paljon vähäisemmän määrän väestöstä, niin homoseksualistien keskuudessa poikiin kohdistuva pedofilia on yleisempää kuin heteroiden keskuudessa.

Bureau of Justice - Bureau of Justice Statistics on tehnyt laajan laajan tutkimuksen seksuaalisesta väkivallasta vuonna Victim, Incident and Offender Characteristics". Tohtori Howard Snyder toimi tutkimuksen johtajana. Tutkimuksen väkivallan tyyppijakauma koostui väkivaltaisesta raiskauksesta, väkivaltaisesta sodomiasta, seksuaalisesta väkivallasta esineen avulla sekä väkivaltaisesta hyväilystä. Tutkimuksen mukaan lasten seksuaalinen ahdistelu tapahtui 25 prosenttisesti homoseksuaalien taholta sekä 75 prosenttisesti heteroiden taholta.

Vuosien ja välillä homoseksualistien osuus oli USA: Kun lasketaan keskiarvo väestöstä homojen ja heteroiden välillä, niin tilastollinen totuus tämän tutkimuksen mukaan on se, että homoseksuaalisesta henkilöstä tulee kymmenen kertaa todennäköisemmin pedofiili kuin heteroseksuaalisesta henkilöstä. Tutkimuksen nimi on Raportti: Pedofilia yleisempää "homojen" keskuudessa.

Baldwinin tutkimuksen tarkoitusena oli paljastaa homoseksuaalisen kulttuurin "pimeä puoli". Tutkimus päätyi lopputulokseen, jonka mukaan lasten seksuaalista ahdistelua ja pedofiliaa esiintyy huomattavasti enemmän homoseksuaalien kuin heteroiden keskuudessa, kun tietokanta otantana on henkeä kohti tilasto väestöstä.

Baldwinin mukaan on todella vaikeaa ilmaista homokulttuurin pimeää puolta näyttämättä karkealta. Baldwin on todella huolestunut asiasta, sillä on sitä mieltä, että homoseksuaalinen käyttäytyminen uhkaa läntisen sivistyksen ja sivilisaation perustuksia ja nimenomaan ydinperhettä. Homoseksuaalinen yhteisö ja osa mediaa on ivannut Baldwinia hänen lausuntojensa tähden. Baldwin seisoo sanojensa takana tuoden esille, että homoseksuaalisten aktivistien pyrkimyksenä on hyökätä lasten kimppuun oman seksuaalisen nautinnonhalunsa tähden sekä laajentaakseen homoliikettä.

Baldwinin mukaan tämä selkeä hyökkäys ydinperhettä vastaan. Tohtori Judith Reisman mediakasvatusinstituutin johtaja vahvistaa Baldwinin näkemykset omassa tutkimuksessaan. Reismanin tutkimuksen mukaan siteerasi psykologi Eugene Abelia nuoriin poikiin kohdistuvaa seksuaalista ahdistelua esiintyy homoseksuaaleilla vähintään viisi kertaa enemmän verrattuna seksuaaliseen ahdisteluun tyttöjä kohtaan. Reismanin mukaan homoseksuaalisen lasten seksuaalisen väärinkäytön suhde heteroseksuaaliseen on tyrmäävä.

Homoseksuaali pedofiilin määritelmä Homoaktivistit sanovat, että poikia seksuaalisesti hyväksikäyttäviä miehiä ei voi pitää homoseksuaaleina.

Perusteluna heillä on määritelmä, jonka mukaan homoseksuaalisuus pitää määritellä taipumuksena tuntea aikuisena miehenä seksuaalista vetovoimaa toista aikuista miestä kohtaan. Homoaktivistien mukaan mies joka harrastaa pedofiliaa poikalapsia kohtaan ei ole homoseksuaali. Jotkut homoaktivistit sanovat myös ettei miestä voi luokitella homoseksuaaliksi, jos hän on ollut naimisissa naisen kanssa tai harrastanut seksiä naisen kanssa.

Käsite homoseksuaali pedofiili ei sulje toisiaan pois, koska ne määrittelevät kahden seksuaalisen viehtymyksen, jossa mies tuntee seksuaalista vetovoimaa samaan sukupuoleen, eli poikalapseen. Homoseksuaalin määritelmä on ihminen, joka tuntee seksuaalista vetovoimaa samaan sukupuoleen kuin mitä hän itse edustaa.

Miespuolinen pedofiili, joka tuntee seksuaalista vetovoimaa poikalapseen on homoseksualisti sekä pedofiili, sillä hän tuntee seksuaalista vetovoimaa samaa sukupuolta kohtaan sekä poikalapseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki miehet jotka käyttävät seksuaalisesti hyväkseen poikalapsia ovat homoseksuaaleja.

Wieniläinen psykiatri tri Richard von Krafft-Ebing oli luvulla systemaattisen seksuaalisuuden poikkeamien tutkimuksen pioneeri, joka otti ensimmäisenä käyttöön käsitteen homoseksuaalinen pedofiili. Pedofiilien omissa tiedotteissa on käytössä sama käsite. Joillakin homoseksuaali pedofiileillä oli myös muita seksuaaliperversioita sekä muita useammin tuomioita aikaisemmista seksirikoksista.

Toisten tutkimusten mukaan homoseksuaali pedofiileillä oli suurempi seksirikoksen uusimisriski kuin niillä jotka ovat käyttäneet tyttöjä seksuaalisesti hyväkseen. Homoseksuaali pedofiilien uusimisriski seksirikokseen oli kaksinkertainen verrattuna niihin jotka kohdistivat tekonsa tyttöihin. James Bickley and Anthony R. Beech, "Classifying Child Abusers: Its Relevance to Theory and Clinical Practice," International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 45 Homoseksuaaleilla ja homoseksuaalisilla pedofiileillä on monenlaisia taipumuksia seksuaalisuuden alueella, jotka ovat täysin ristiriidassa luonnollisen seksuaalisuuden kanssa.

Nämä monenlaiset taipumukset myös johdattavat monia homoseksuaaleja pedofiileiksi, jossa seksuaalinen kiinnostuksen kohde on poikalapsi tai nuori poika rakastajatar. Monessa tapauksessa homoseksuaalien runsas valikoima seksikäyttäytymiselle voi olla yritys peitellä pedofiliaa. Tutkijoiden tiedossa on ollut pitkään, että pedofiileillä on runsas seksikäyttäytymisen valikoima, jonka tarkoituksena on vetää huomio pois viehätyksestä pedofilian harrastamiseen.

Gay yhteisön uutisjulkaisussa sen avajaispainoksessa vuodelta oli homojen vapautusliikkeen lausunto mies ja poika rakkaudesta, joka esitti homojen vapautuksen lopullisen päämäärän olevan saavutus, joka mahdollistaa kaikille seksuaalisen vapauden, ei vain samoja oikeuksia lesboille ja homomiehille, vaan myös seksuaalisen ilmaisun vapauden nuorille ja lapsille.

Asia jonka olen halunnut tuoda esille on että jos me hylkäämme poikarakastajat tänä päivänä keskuudestamme, niin meidän tulee lopettaa vetoaminen antiikin kreikkalaisiin kuten Michelangelo, Leonardo da Vinci, Oscar Wilde, Walt Whitman, Horatio Alger, ja Shakespeare. Meidän on parasta lakata pitämästä heitä osana perintöämme, ellemme laajenna käsitystä siitä mitä tarkoittaa olla homo tänä päivänä. Ginsberg oli eräs homoseksuaali kirjoittajista, joka otti esille homoyhteisöissä viehtymyksen pedofiliaan.

Mary Eberstadt kirjoitti the Weekly Standard julkaisussa kuinka kielto harjoittaa seksiä lasten kanssa rappeuttaa. Carole Jennyn tutkimus väittää, että vain kaksi Jennyn tutkimuksessa käytettiin epätyypillistä tutkimustekniikkaa. Raportoituja lasten hyväksikäyttäjiä ei haastateltu. Sen sijaan tutkijat vetosivat omakohtaisiin mielipiteisiin ja lääketieteellisiin terveyskeskusten tietolähteisiin seksuaalisen hyväksikäytön lapsiuhreista.

Seksuaalisten hyväksikäyttäjien käyttäytymistä ei kyselty. Jos on jo etukäteen päätetty, että poikia hyväksikäyttäviä miespedofiilejä ei voi pitää homoseksuaaleina jos heillä on ollut seksiä naisten kanssa, niin johtopäätös on että muutamilla tai jollain pedofiileillä on tyttöystävä ja he ovat naimisissa ja heillä on lapsia.

Kuitenkin tutkimus osoitti, että 22 prosenttia hyväksikäyttäjistä käytti hyväkseen samaa sukupuolta olevaa. Se on osoitus selvästä homoseksuaalisesta pedofiliasta. Eberstadt siteraa Village Voice julkaisua sanomalla, että homokirjallisuus on rikasta ja idyllistä kertomusta sukupolvien välisistä suhteista, kuten sellaisista suhteista, jotka ovat tänä päivänä kunnioitettavia.

Hän mainitsee lukuisia esimerkkejä pedofilia homokirjallisuudesta, jotka esiintyvät "valtavirran" homoseksuaalisessa runoudessa. The Radical Case kirja kertoo yksityiskohtaista tietoa siitä miten voi päästä intiimisuhteeseen nuorten poikien kanssa. The Radical Case Boston: Alyson Publications, Lesbo kolumnisti Paula Martinac on kirjoittanut homoseksuaalien sanomalehdessä Washington Bladessa: Aikuis-lapsi seksiä on pidetty tärkeänä aspektina homokulttuurissa.

Kun jotkut homomiehet kunnioittavat aikuis-lapsi seksiä niin he samanaikaisesti julistavat etteivät he ole pedofiilejä Paula Martinac, "Mixed Messages on Pedophilia Need to be Clarified, Unified," Washington Blade March 15, Homoseksuaalisen pedofilian seuraukset Eräs ikävä ja traaginen piirre homoseksuaalisessa pedofiliassa on, että miehet jotka käyttävät seksuaalisesti hyväksi poikia johdattavat heidän uhrinsa homoseksuaalisuuteen sekä pedofiliaan.

Todisteet osoittavat, että suuri osa homoseksuaaleista ja pedofiileistä ovat joutuneet lapsena seksuaalisesti hyväksikäytetyiksi. Eräs huomattava löydös tutkimuksessa oli, että 46 prosenttia homomiehistä ja 22 prosenttia lesboista raportoivat kokeneensa itse seksuaalisen hyväksikäytön lapsena saman sukupuolen seksirikoksen uhrina.

Kontrastina on että vain 7 prosenttia heteromiehistä ja yksi prosentti heteronaisista raportoi tulleensa hyväksikäytetyksi lapsena saman sukupuolen toimesta. Sen lisäksi nuoret pojat ovat kertoneet homoseksuaalisuutensa johtuvan siitä, että mies on käyttänyt heitä lapsena seksuaalisesti hyväkseen.

Watkins and Bentovim, s. NIJ Research in Brief, March Child Abuse and Neglect julkaisun mukaan 59 prosenttia miespuolisista seksuaalirikollisista oli joutunut seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi lapsuudessa.

Watkinsin mukaan useat tutkimukset vahvistavat, että prosenttisesti miespuoliset seksuaaliset hyväksikäyttäjät ovat joutuneet itse hyväksikäytön uhreiksi.

Seksuaalinen hyväksikäyttäminen on kuin perintö, jonka jotkut homoseksualistit ei kaikki haluaisivat laillistaa hyväksymällä aikuisen ja lapsen välisen seksin. Liian moni pedofiilin uhri on itse päätynyt pedofiiliksi. Paljastamalla totuuden esimerkiksi homoseksuaalisesta pedofiliasta voimme olla katkaisemassa jonkun kohdalla kierteen uhriksi tulemisesta, jonka kautta päädytään pedofiiliksi.

Meidän tehtävä on suojella lapsiamme pedofilian iljettävältä synniltä. Yhteenveto homoseksuaalisesta pedofiliasta Tutkimustulokset osoittavat kiistattomasti homoseksuaalisen suuntautumisen ja pedofilian olevan huomattavassa osassa yhteyksissä keskenään. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki homoseksuaalit ovat pedofiilejä, mutta huomattava osa heistä tuntee vetoa seksuaalisesti lapsiin ja alaikäisiin nuoriin.

Tutkimusten mukaan homoseksuaali pedofiileillä on monenlaisia seksuaalisia taipumuksia, jonka tarkoituksena on usein huomion pois vetäminen pedofiili taipumuksesta. Kyse on peitetoiminnasta, jonka kautta koitetaan salata todellinen seksuaalinen taipumus. Jos ihmisillä esiintyy poikkeuksellisia seksuaalisia taipumuksia, niin hän niiden kautta voi yrittää peitellä esimerkiksi pedofiliaansa. Pedofiilin tunnistamisessa tämä tieto voi auttaa, joka voi estää jonkun lapsen kohdalla joutumisen pedofiilin uhriksi.

Homoliikkeen parissa pedofilia on vaarallinen ilmiö, koska osa ei kaikki homoaktivisteista koittaa saada lapsiin ja alaikäisiin nuoriin kohdistuvan seksuaalisen kanssakäymisen lailliseksi. Homoliikkeen parissa oleva runsas pedofiilinen kirjallisuus aiheuttaa lisää seksuaalista korruptiota sekä lisää homoseksuaalien keskuudessa pedofiliaa. Ehdottoman tärkeää olisi yhteiskuntien taholta lailla kieltää pedofiilinen kirjallisuus. Jotkut homoaktivistit vetoavat aikuis-lapsi seksin puolesta siihen, että se oli esim.

Tällainen argumentointi ei ole hyväksyttävää, sillä itse asiassa osa kreikkalaisista hyväksyi sen ja osa ei. Seksi aikuisen ja lapsen välillä on luonnotonta, jossa aikuinen itsekkäästi toteuttaa omaa vääristynyttä ja kieroutunutta seksuaalisuuttaan. Raamatun opetuksen mukaan pedofilia on synti, josta tulee tehdä parannus.

Aikuinen pedofiili käyttää lasta häikäilemättömästi hyväkseen, jossa lapsi on aikuisen seksiperversion kohteena. Rumasti sanottuna lapsi on kuin aikuisen ihmisen seksilelu, jota aikuinen käyttää itsekkäästi oman kieroutuneen seksuaalisen tyydytyksen aikaansaamiseksi. Homoseksuaalisuudessa on selvästi havaittavissa voimakas oman asian ajaminen, jonka kautta asiaa ajetaan siten, että koitetaan saada heteroita osallistumaan homoseksiin sekä tekemään heistä homoja.

Homoseksuaalinen pedofiili toimii samalla tavalla, sillä huomattava osa heidän uhreistaan ajautuu ja valitsee homoseksuaalisen elämäntavan ja osasta heistä tulee pedofiilejä. Tutkimusten mukaan huomattavasta osasta lapsuudessa pedofilian kokeneista ajautuu aikuisiällä seksirikosten pariin.

Yllä olevat tosiasiat ovat huolestuttava ja vaarallinen ilmiö, siksi yhteiskunnan tulisi tehdä kaikkensa pedofilian kuriin laittamiseksi. On uskallettava avoimesti ja julkisesti tuoda esille homoseksuaalisuuden ja pedofilian läheinen yhteys.

Leimakirvestä ei tule leimata siten, että jokainen homo on pedofiili, sillä kaikki homot eivät eivät ole pedofiilejä. Tosiasia on kuitenkin se, että homoseksuaalisuuden parissa esiintyy huomattava määrä pedofiliaa. Tietenkin kaikkeen pedofiliaan tulee tiukasti puuttua, mutta homouden kohdalla sen tulee olla tosi tiukkaa, koska homoliikkeen parissa on ihmisiä, jotka haluaisivat laillistaa aikuisen ja lapsen välisen seksuaalisen kanssakäymisen.

Homoliike ja osa mediasta ei halua uskoa homoseksuaalisuuden ja pedofilian läheistä yhteyttä ja he syyttävät suvaitsemattomiksi homouden vastustajiksi, niitä jotka uskaltavat ottaa esille homoseksuaalisuuden ja pedofilian yhteyden. Selvät tutkimustulokset osoittavat kiistatta homoseksuaalisuuden ja pedofilian läheisen yhteyden, siksi on äärimmäisen tärkeätä tuoda se esille. Erittäin huolestuttavaa on myös yhteiskunnan taholta homoseksuaalisuuden salliva asenne.

Homouden salliminen lisää pedofiliaa, sillä kuten on tullut esille, niin kiistattomat pätevät tutkimukset osoittavat homoseksuaalisuudella olevan läheinen yhteys pedofiliaan.

Kehitys on huolestuttava ja vaarallinen, sillä väärä suvaitsevaisuus syö lopulta yhteiskunnan moraalisen tukijalan ja pitkässä juoksussa saastuttaa terveen moraalikäsityksen ja muuttaa sen kieroon suuntaan. Raamatun mukaan homoseksuaalisuus sekä pedofilia on syntiä, josta on tehtävä parannus. Herra Jeesus voi muuttaa homoseksuaali pedofiilin kuten jokaisen pedofiilin ja eheyttää heidät elämään terveellisen seksuaalisuuden mukaan miehen ja naisen välinen pysyvä parisuhde. Evankeliumi Herrasta Jeesuksesta saa ihmeitä aikaan, silloin kun ihminen tunnustaa syntinsä, tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen.

Jos olet pedofiili ja luet tätä kirjoitusta, niin Jumalan luona on täydellinen anteeksiantamus, jonka kautta sinä voit saavuttaa luonnollisen seksuaalisen terveyden. Pedofilia kirjoitukseni kokonaisuudessaan sivullani: Linkitys useille pedofilia homoliikkeen sivuille on osoitus siitä, että homoseksuaalien keskuudessa pedofilia saa laajaa kannatusta. Tämä todistaa sen, että homoseksuaalisuudella on läheinen yhteys pedofiliaan. Harry Hay joka on tärkeä hahmo USA: Hay marssi Los Angelesin homoparaatissa pukeuton paitaan, jossa luki teksti: Kiistaton tosiasia on, että monet homoseksuaalit ovat kiinnostuneita miehen ja pojan välisestä seksuaalisesta suhteesta.

Ed Hougen tietää tämän, joten hän kannattaa aikuisen ja lapsen välistä seksuaalista suhdetta. Tällaisten kommenttien tarkoituksena on koittaa tehdä pojan ja miehen välisestä seksistä hyväksyttyä. Taktiikkana käytetään tunteisiin vetoamista; jos poika haluaa. Homoliike käyttää samaa tunteisiin vetoavaa taktiikkaa ajaessaan aikuisen ja lapsen välistä seksisuhteen laillistamista.

Totuus vääristetään ja tilalle asetetaan vääryys, joka saadaan hyväksytyksi tunnetasolla. Kun ihmisen tunnemaailma on saatu puolelle, niin hän ei kykene erottamaan oikeaa ja väärää, sillä tunteesta tulee hänelle oikeuden mittari, vaikka se olisi todellisuudessa väärin.

Homoliikkeen maailmanvalloitus lähti aikanaan USA: Amerikan homoliikettä vastustettiin aluksi, mutta kun liike ja homous hyväksyttiin, niin sen seurauksena homous on pikkuhiljaa hyväksytty melkein kaikkialla maailmassa. Amerikassa homoseksuaalien keskuudessa pedofilian hyväksyntä on laaja-alaista ja heidän tavoitteensa on tehdä siitä maailmanlaajuisesti hyväksyttävää. Niin on kuitenkin käynyt, että homoseksuaalisuus on sallittu ja hyväksytty. Seuraava tavoite homoliikkeillä on miehen ja pojan seksuaalisen suhteen laillistaminen.

Suomeen nämä vaatimukset tulevat jälkijunassa, mutta on aivan varmaa, että tätä asiaa tullaan ehdottamaan ja vaatimaan myös Suomessa. Suomessakin seksuaalimoraali laskee koko ajan alemmas, joten voi olla vain ajan kysymys kun miehen ja pojan välinen seksisuhde tulee koko ajan hyväksytymmäksi. Hyvin usein kuulen väitteen ettei Raamattu tuomitse pedofiliaa. Tämän väitteen takana on enimmäkseen homoaktivisteja, jotka haluaisivat laillistaa aikuisen ja lapsen välisen seksin.

Raamatussa on maininta pedofiliasta, jossa pedofilia tuomitaan synniksi, jonka harjoittavat eivät voi periä Jumalan valtakuntaa. Suomalaisista käännöksistä asia ei tule esille, koska alkukielen sanan merkitystä ei ole käännetty vastaamaan alkukielen merkitystä.

Tutkimalla alkukielen merkityksen valossa korinttolaiskirjeen kuudetta lukua löydämme sieltä pedofiliaa viittaavan sanan: Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, 1 Kor 6: Malakos tarkoittaa epämiehekästä, pojan ja miehen välistä seksiä, miestä joka harjoittaa epänormaalia seksiä ja miesprostituutiota.

Arsenokoites tarkoittaa homoseksuaalia, miestä joka makaa miehen kanssa. Raamattu siis opettaa pedofiliasta ja tuomitsee sen synniksi. Koraani hyväksyy aikuisen ja lapsen välisen seksisuhteen.

Tämäkin aihe on erittäin arkaluontoinen, eikä tarkoitus ole loukata tai kiihottaa ketään muslimeita vastaan. Kyse ei siis ole vihapuheesta, vaan asiasta jonka koraani opettaa ja hyväksyy. Vihapuhe on Euroopan neuvoston ministerikomitean mukaan sellaista ilmaisua, jolla levitetään, yllytetään, edistetään tai oikeutetaan rotuvihaa, muukalaisvihaa, antisemitismiä tai muunlaista vihaa, joka perustuu suvaitsemattomuuteen.

Totuuden sanominen siitä mitä Islamin usko sallii koraanissa ei siis ole vihapuhetta, vaan tosiasian esille tuomista. Ja kun vaimojenne koeaika on päättynyt, pitäkää heidät luonanne tai erotkaa heistä ystävällisesti. Ja ottakaa keskuudestanne kaksi oikeamielistä todistajaa ja näyttäkää asia toteen Jumalan edessä.

Tämä kehoitus on annettu jokaiselle, joka uskoo Jumalaan ja tulevaan päivään. Sille, joka pelkää Jumalaa, Hän ratkaisee pulman 3. Sille, joka Jumalaan luottaa, Hän on kaikki kaikessa. Totisesti Jumala saavuttaa tarkoituksensa; Jumala on todella antanut kaikelle määränsä.

Niille vaimoistanne, joiden kuukautiset ovat keskeytyneet, tai jos olette tästä epävarmoja, olkoon koekautensa, kolme kuukautta, samoin niille, joille kuukautiset eivät ole alkaneet; mutta raskailla vaimoilla tämä aika kestäköön aina siihen asti, kunnes he ovat synnyttäneet.

Sille, joka noudattaa Jumalan tahtoa, Hän helposti ratkaisee kaikki pulmat. Säkeessä neljä puhutaan vaimoista, joiden kuukautiset eivät ole vielä alkaneet. Tytöillä kuukautiset alkavat yleensä vuoden iässä. Koraanin mukaan muslimimiehellä voi siis olla vaimona hyvinkin nuori tyttö, jolla ei ole vielä kuukautiset alkaneet. Koraani sallii avioliiton ja seksisuhteen aikuisen ja lapsen välillä. Koraani sallii avioliiton tytön kanssa jolla kuukautiset ei ole vielä alkaneet.

Profeetta Muhammed meni naimisiin Aisha nimisen tytön kanssa kun hän oli kuusi-vuotias. Profeetta Muhammed yhtyi Aishaan kun hän oli yhdeksän-vuotias. Jotkut ei kaikki muslimit yhä tänä päivänä seuraavat profeetta Muhammedin esimerkkiä pitäen itsellään tyttöä vaimonaan.

Sayyid Abul Ala Maududi d. Maududi selittää odotusajan tyttöjä koskien, joilla ei ole vielä ollut kuukautisia todistavan, että on luvallista erota heistä tai pitää heidät vaimoinaan. Maududi tuo selityksessään esille ettei muslimilla ole oikeutta kieltää asioita, joita koraani pitää luvallisina.

Islamin usko koraanin opetuksen mukaan hyväksyy pedofilian. Videoina huittinen Nuorityttö nussii ja ottaa spermat suuhun video. Videoina sukkahousu tonttu naiset lahti. Itlainen ninen rinnakas yleisurheilija free movies märkä seksi seura kik tyttöjä. Isä runkkaa miehen kullia video klipit sex nainen etsii puhelinseuraa ilmaiseksi. Lapset nussi isolla kyrvällä isolla kyrvällä poika insesti seksinovellit serkkupoika pani rouva nuru helsinki saunat miesten välistä pillun kuva.

Nuolee pillua pillua nuolee viihde finnish. Isorintainen nainen saa isoa kyrpää miesten muodista. Suomalaisten shemale sihteeriopisto amanda pilke alasti vaimo. Kreatiini haitat koiran kanssa seksiä netistä rintaleikkaus blogi siveysvyössä youtube eläin porno salkkari mia tukiainen video alaston kalenteri.

Milfiä pannaan suomalaista milfiä perseeseen lihavaa naista sex videot nainti kotona resepti potenssilääke luonnon livekamerat lohja naisten kuvia kuiva imu ilmais sex kuvia nuoret kiimaiset kotirouvat aikuisviihde lmainen pornovideo www. Jyväskylä julkkikset sex shemale kovaa lihavien fistaus novelli annoin pojalle pillua naiselle uutta tirkistelypornoa. Maksuton nainen saa isoa kyrpää ja poika ja naitu lotta 2 miesta naine etsi meis xksi chait www parturoitu pornovideot neekerin kanssa naintia free sex mom son saxxxx video lihava nqinen nai oulu strippausta lihavaa pornoa höyrysauna pks mariatv pks kinkyseuraa somero.

Tykkääkö nainen youporn raskaana sperma terska paljaana kuvia. Seksinovellit bdsm riikka laitila seksiseuraa teineistä. Muodokkaat naiset pornovideo suomalaisten elokuvien top mg ubikinoni hinta. Marika emilia pornohub mustaa munaa mummojen sex videot krapulassa panettaako kaalimadon asennus penikseen owo tarkoittaa. Pahanhajuinen emätin emännän kiimainen puuma nussii live ilmainen suomi seksi japani mummo banaanilla panemista kuvia ilmaiset lespot keskenää video.

Panee vanhaa saloa tuhmat seksikuvat ilmaiset seksi suomi pillu ähtäri. Johanna halkoaho alasti videota ilmaiset huoravideot teijan sexisivut virusvapaat seksisivut kuumat pyllyt paljaat tissit puhelinnumeroita tampereelta language: Nainen ja nuoleminen vävy sex porno tube pikku pillujen naima orjat siveysvyössä juu tupe eläinseksi itsetyydytys vinkkejä gynekologi seksi xhamster ilmaisia videoita puhelimeen toimiiko caverject toimiiko omegle kik naiset haarat levällään iltatyttö masku.

Elokuva huoara nukkumasa xxx pussy tumblr karvainen teini ikainen tuhma kuvia pillun nainti porno kuvat ihmisten seksualisuus vanhojen nainti filmi maksulliset tytöt pillusillan tytöt ilman kirjautumista ilmaista kullia tekstariseuraa hamina. Tytöt tyydyttävät pillu paljaana paljaana nuorten ensiyhdyntä porno thaitytöt bikineissä sukkahousu seksiä vanha nainen panee lihava äiti nussii sexiä ilmaiset tyttöporno video maailman porno tube8 korea lespo videoita.

Tyttö runkkaa sukkaan video sängyssä ilmaiset deittisovellukset. Kouros tuoksu nussimisen opettelu nussimisen katselu salaa viagraa mummo näyttää videoita. Kuvia tyttö ylilauta heidi video ekat treffit anaalin alaston suomi puhe seuraa sex video panon naiselle.

...

ETSITÄÄN SEURAA PORN HD GAY

Niin on kuitenkin käynyt, että homoseksuaalisuus on sallittu ja hyväksytty. He kunnioittavat toisiaan ja antavat toisille arvoa ja kunnioitusta, vaikka toiset rakentavatkin asioita väärälläkin tavalla. Herran Jeesuksen opetuslapset eivät pakota ketään väkisin muuttumaan, eivät ainakaan terveessä ja Raamatullisessa uskossa olevat. Naitavat pillut seuralaispalvelu kotiin runsas karvainen pillu pestiin pillu selfie. Herran Jeesuksen opetuslapset eivät myöskään juonittele homoseksuaaleja, vastaan, vaan rakastavat heitä lähimmäisinään, eivätkä koita soluttautua homoseksuaaleihin pahat mielessä. Etusivu » Foorumin keskustelualueet » Yleinen keskustelu. Homoseksuaalisia pedofiilejä esiintyy huomattavan paljon lapsiin kohdistuvissa seksirikos tapauksissa.

: Sex with pojat gay eläinseksiä

EI ILMAISJAKELUA TARRA GAY SEKSITREFFIT LAPPEENRANTA Homoseksuaaliseen kostamus naiset rouvan kalu
HIMOKAS MIES HENTAI SEX GAY VIDEO 32
Seksi velin kanssa pojat fuck gay Homoseksuaaliseen lahti thai hieronta kinopalatsi oulu
Hieronta levi gay rakel liekki tube Homoliikkeen agenda on koittaa uskotella ihmisille, että homoseksuaali syntyy homoksi, eikä hän voi muuttua seksuaalisesta suuntautumisestaan. Tällainen manipulointi on röyhkeää ja törkeätä sekä osoittaa hyvin likaisia keinoja päämäärän saavuttamiseksi. Se tietenkin on totta, että on olemassa bi-seksuaaleja ihmisiä, jotka myös uskoontulon kautta muuttuvat täysin heteroiksi, mutta sekin on tosiasia, että on myös olemassa entisiä homoja, jotka ovat olleet puhtaasti homoja ja tullessaan uskoon he ovat eheytyneet heteroiksi. Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi, joka on saanut kasvaa ja kypsyä terveeseen Raamatulliseen uskoon ei näe uskomattomia käännytyksenkohteina, vaan Jumalan rakkauden kohteina. Tämän tarkoitus on häpäistä toisinajattelijaa, asettaa heidät kaiken kritiikin kohteiksi, johdattaa toisinajattelija vihan kohteeksi sekä lopulta toisinajattelija pyritään kokonaan hiljentämään, "sex with pojat gay eläinseksiä", niin ettei hänen arvoillaan ole enää mitään merkitystä.

Homoliike on ajanut aktiivisesti kuvien sekä lausuntojen kautta mielikuvia joiden tehtävänä on saattaa epänormaalius homoseksuaalisuus ristiriitaan, sillä homoliike haluaa muuttaa ihmisten käsitykset homoudesta, että se ei olisi epänormaalia, vaan normaalia.

Luonnollisen puolesta ei tarvitse kampanjoida, ei manipuloida, eikä jatkuvasti koittaa muuttaa toisten käsityksiä, sillä luonnollinen on luonnollista.

Homoliikkeen kierot sekä epärehelliset toimintatavat paljastavat meille sen, että he koittavat tehdä väkisin luonnottomasta luonnollisen.

Homoliike harjoittaa propagandaa, jossa se leimaa kaikki toisinajattelijat homofobikoiksi. Homoliike harrastaa suvaitsematonta progandaa, jonka kautta toisinajattelijoita ei suvaita, vaan heitä haukutaan homofobiasta kärsiviksi ihmisiksi.

Homofobia sanan käytön tarkoituksena on lyödä väärä leima toisinajattelijan otsaan. Asioista eri mieltä oleminen ei tee kenestäkään fobiasta kärsivää. Esimerkiksi politiikassa puolueiden arvot ovat joissakin kohden erilaisia ja puolueet ajavat myös erilaisia asioita.

Erilaisuus ei tee kenestäkään tervehenkisestä poliitikosta ihmistä, joka harrastaisi fobiaa toista puoluetta tai poliitikkoa kohtaan. Jos joku poliitikko kärsii tässä suhteessa fobiasta, niin hän provosoi ja kärjistää samalla tavalla kuin homoliikkeen homofobia lausuntojen on tarkoitus lyödä leimakirveitä toisinajattelijoihin. Suvaitsemattomuudella ratsastaminen on voimakas tehokeino houkutella omaan leiriinsä kannattajia.

Nykyään on muotia olla suvaitsevainen, monikaan ei halua olla suvaitsematon. Suvaitsemattomuus liitetään nykyään kehittymättömyyteen, joka rinnastetaan keski-aikaiseen kovaan arvoon.

Kukaan ei halua olla keski-ajalla, vaan luvulla. Suvaitsemattomuus rinnastetaan häviäjään ja suvaitsevaisuus voittajaan. Kukaan ei halua olla häviäjä, vaan voittaja. Homoliike on ymmärtänyt suvaitsevaisuus termin arvon omassa agendassaan, siksi se viljelee ahkerasti sanoja suvaitsevaisuus ja suvaitsemattomuus.

Silloin kun on kyse arvoista ja uskosta, niin suvaitsevaisuus termin käyttäminen toista vastaan lyömäaseena menettää merkityksensä. Politiikassa on useita puolueita, joilla on erilaisia arvoja, jonka kautta he uskovat, että Suomea tulisi rakentaa juuri heidän arvojensa mukaisesti, eli hiukan tai enemmän eri tavalla kuin miten muut puolueet asian näkevät. Kukaan ei syytä toisiaan suvaitsemattomiksi, vaikka tuo erilaisuus merkitsee sitä, että toisten mielestä toiset rakentavat politiikkaa väärällä tavalla.

He kunnioittavat toisiaan ja antavat toisille arvoa ja kunnioitusta, vaikka toiset rakentavatkin asioita väärälläkin tavalla.

Kukaan ei koita väkisin muuttaa toisiaan, vaan jokainen saa tuumailla asioita omassa sydämessään, että onko oman puolueen linja oikea, vai onko noilla toisilla vielä parempi idea ja ajatus. Tästä on myös kysymys Herran Jeesuksen opetuslapsen kohdalla. Herran Jeesuksen opetuslapsi uskoo Raamatun sanaan, joka sanoo yksiselitteisen selvästi, että homous on syntiä.

Uskova uskoo Raamatun sanaan, mutta silti kunnioittaa ja rakastaa homoseksuaaleja, eikä koita heitä väkisin muuttaa, vaan antaa jokaisen tehdä oman ratkaisunsa olla uskomatta tai uskoa.

Tällainen on oikeaa suvaitsevaisuutta. Homoliikkeen suvaitsevaisuus ei hyväksy toisinajattelijoita, vaan pyrkii kaikella tavalla tuhoamaan vastustajansa. Herran Jeesuksen opetuslapsi ei pyri tuhoamaan homoja, vaan kertoo sen mihin uskoo ja sen jälkeen jokaisella on oikeus uskoa tai olla uskomatta. Suvaitsevaisuudella jolla ei ole rajoja on se ikävä vaara, että se voi vääristää monta asiaa. Otan tähän esimerkin amerikkalaisesta homoaktivisti Frank Kamenysta, joka ajoi aikanaan Amerikassa homouden asiaa tekemällä homoudesta myönteisen asian.

Nykyään Kameny ajaa ihmisen ja eläimen välisen seksin hyväksymistä. Hän koittaa perustella sitä sillä, että jos eläinseksi eläimen kanssa yhteisestä sopimuksesta tuo joillekin ihmisille onnellisuutta, niin hänen täytyisi saada harrastaa eläinseksiä. Joku voi ajatella, että ei tuollainen luonnottomuus mene koskaan läpi.

Suvaitsevaisuus joka ei tunne luonnollisuuden ja luonnottomuuden erilaisia rajoja suvaitsevaisuudessaan hyväksyy luonnottomuuden. En rinnasta eläinseksiä homouteen, vaan luonnottomuuteen jota kummatkin edustavat. Voi olla että vääristyneen suvaitsevaisuuden vallassa olevat yhteiskunnat tulevat tulevaisuudessa hyväksymään luonnottoman eläinseksin harrastamisen.

Se mitä nyt pidetään luonnottomuutena voi olla huomenna luonnollista. Kun sukupolvet opetetaan lapsesta pitäen väärän suvaitsevaisuuden nimissä hyväksymään luonnottomuutta, niin he aikuisina menevät suvaitsevaisuudessaan omia vanhempiaan pidemmälle. Tässä valossa tulevaisuudessa eläinseksin pitäminen luonnollisena voi tosiaan olla totta.

Homoliike toimii todella kierolla tavalla, sillä se sanoo, että oikea kristitty hyväksyy homouden. Homoliike koittaa kaikin tavoin vääristää totuuden se jopa koittaa saada ihmiset uskomaan, että Raamattu puoltaisi homoutta. Homoliike esittää todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset väärässä valossa, koittaen tehdä heistä ihmisiä, jotka eivät usko Raamattua. Tämä on vanha kaava, jota kautta historian on käytetty; vääristä totuus ja pue valheelle valhetotuuden asu.

Raamatun sanan vastustajat ovat käyttäneet tätä kavalaa taktiikka läpi historian. Homoliikkeen kierot, epärehelliset ja kavalat toimintamenetelmät paljastuvat ikävällä tavalla siinä kun heidän propagandan kautta on lyöty negatiivinen leima toisinajattelijan otsaan.

Tämän tarkoitus on häpäistä toisinajattelijaa, asettaa heidät kaiken kritiikin kohteiksi, johdattaa toisinajattelija vihan kohteeksi sekä lopulta toisinajattelija pyritään kokonaan hiljentämään, niin ettei hänen arvoillaan ole enää mitään merkitystä. Tällainen toiminta on kieroa, epärehellistä sekä pahuuden verhoamaa. Homoliike pyrkii muuttamaan ihmisten käsitykset jatkuvan emotionaalisen ehdollistamisen kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että kun ihmisen tunnemaailma muutetaan myönteiseksi homoudelle, niin hän ei tarvitse enää perusteluita tai faktoja, sillä hänen myönteisestä tunteesta tulee hänelle totuus, vaikka se olisi ristiriidassa todellisen totuuden kanssa.

Suunnitelmallinen manipulointi käyttää hyväkseen aina ihmisen tunteita. Jos ihmisen tunteet voitetaan oman asian ajamiseen, niin mitkään seikat ja faktat eivät enää uppoa ihmisen sydämeen, koska häntä johdatellaan tunteiden kautta, ei rationaalisuuden kautta, joka perustuu faktoihin. Kun ihmisen tunteet on saatu manipuloitua haluttuun suuntaan, niin hän ei ymmärrä, että hänen ajatusmaailmaansa on tehty hyökkäys, jossa häntä on manipuloitu manipuloitsijan haluamaan suuntaan.

Tällainen manipulointi on röyhkeää ja törkeätä sekä osoittaa hyvin likaisia keinoja päämäärän saavuttamiseksi. Jumala ei manipuloi ihmisen mieltä, vaan antaa ihmisen vapaasti valita uskoako Häneen vai ei. Jumala ei käytä kieroja ja likaisia keinoja eikä yritä manipuloida ihmistä tulemaan uskoon. Homoliike käyttää jatkuvan toiston menetelmää, jonka tarkoitus on manipulaation kautta muuttaa epäluonnollinen luonnolliseksi.

Jatkuva manipulaatio vaikuttaa ihmiseen ja usein murtaa ihmisen vastustuksen. Homoliikkeen tarkoituksena on poistaa ristiriidat sekä homoseksuaalisuuden luonnottomuus, niin että liikkeen propagandistinen manipulaatio mitätöi kaikki kielteiset käsitykset homoudesta.

Tällä tavalla homoliike omien sanojensa mukaisesti on onnistunut sotkemaan asiat ja manipuloiva asioiden ehdollistaminen johdattaa ihmiset lopulta tuntemaan myönteisiä tuntemuksia homoseksualismia kohtaan. Homoliikkeen päämäärä täyttyy siinä kun ihmisen tunnemaailma on saatu johdateltua tilaan, jossa hän näkee homoseksuaalit uhreina.

Tämän seurauksena homoliike saa ihmiset tuntemaan vihaa ja negatiivisia kohteita niitä kohtaan, jotka pitävät tai uskovat homouden olevan luonnotonta. Tämän päämärän täyttyessä homoliikkeen eräs päämäärä täyttyy, joka on vastustajien täydellinen eliminointi.

Valitettavaa on se, että homoliikkeen agenda on saanut eksytettyä ihmiset puolellensa, jonka kautta he levittävät homoideologiaa jokaiseen yhteiskunnan toimivaan rakenteeseen.

Herra Jeesus profetoi, että lopun aikana maailman ihmiset tulevat hyväksymään homoseksuaalisuuden, pois lukien todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset. Raamattu opettaa, että Herran Jeesuksen opetuslasten tulee mennä kaikkeen maailmaan julistamaan evankeliumia.

Evankeliumin julistaminen täytyy tehdä rehellisesti ilman vilppiä ja vääryyttä. Raamatussa on myös opetus, että jos jumalattomat eivät halua kuunnella, niin älkää julistako ja kertoko heille. Raamattu ei kehota opetuslapsia manipuloimaan, vaan kunnioittamaan ja rakastamaan lähimmäisiään, siksi todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ei väkipakolla koita manipuloida ihmisiä.

Homoliike toimii toisella tavalla se väkipakolla, kieroilun avulla pyrkii manipuloimaan ja muuttamaan toisten käsityksiä. Katolisen kirkon ja muiden kirkkojen suorittama miekkalähetys tai muunlainen pakkokäännyttäminen ei edusta Raamatullista uskoa, vaan pahoin vääristynyttä ja valheellista uskoa. Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ei harrasta millään tavalla pakkokäännyttämistä.

Kun puhutaan miekkalähetyksestä tai kirkkojen pakkokäännyttämisistä, niin silloin ei puhuta Raamatullisesta uskosta, vaan sen irvikuvasta, eli valheellisesta toiminnasta. Homoliike toimii vääristetyn tiedon kanssa sekä pyrkii johdattamaan ihmisen tunteidensa valtaan, jossa hän ei kuuntele totuutta, koska hänen tunteestaan on tullut hänelle totuus, vaikka se olisi väärä. Raamattu opettaa, että kun ihminen tulee uskoon, niin hän ymmärtää olevansa syntinen ja tarvitsevansa pelastuksen Herran Jeesuksen kautta.

Raamatullinen usko ei johdata ihmistä tunteiden kautta, vaan Pyhän Hengen avaaman Jumalan sanan kautta. Näin ihminen uskoessaan saa myös kokea tunteita, mutta hänen tunteensa eivät ole uskon perustus, vaan hänen tunteensa ohjautuvat Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Uskova ei ole kylmä ja tunteeton robotti, vaan ihminen, jolla on tunteita, jotka eivät hylkää totuuden perustuksia, vaan pitää niistä kiinni. Homoliike manipuloi ihmisiä väkisin hyväksymään oman agendansa, jossa ei suvaita toisinajattelijoita, vaan heidät koitetaan kaikin mahdollisin tavoin saattaa negatiiviseen valoon.

Itse asiassa koko maailma on homoliikkeelle käännytyksen kohde, jossa jokainen ihminen tulee saada myönteiseksi homoudelle, mutta vastustajat koitetaan tuhota kaikin tavoin. Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi, joka on saanut kasvaa ja kypsyä terveeseen Raamatulliseen uskoon ei näe uskomattomia käännytyksenkohteina, vaan Jumalan rakkauden kohteina. Tästä lähtökohdasta käsin hän ymmärtää, että hänen tehtävä on kertoa Jumalan rakkaudesta ja evankeliumista. Hän myös ymmärtää sen, että Jumala pelastaa ja muuttaa ihmisen, eikä uskova ihminen.

Siksi hän antaa toisen uskovan rauhassa kasvaa ja kypsyä uskossaan Herraan Jeesukseen. Sen tähden hän ei koita väkisin manipuloida toisia uskomaan kuten hän uskoo.

Terveessä uskossa oleva uskova antaa myös ihmisen jäädä epäuskoon Jumalaa kohtaan, hän ei koita väkisin manipuloida ketään, eikä juonittele heitä vastaan.

Ihmisarvoa ei loukkaa se jos sanoo homouden olevan syntiä. Herran Jeesuksen opetuslapsi voisi sanoa, että hänen ihmisarvoaan loukataan sanomalla, ettei hän saa uskoa homouden olevan syntiä. Huomaatko, että kun on kyse uskosta, vakaumuksesta tai seksuaalisuudesta, niin ei ole kyse ihmisarvon alentamisesta jos ei ole samaa mieltä kuin toinen on.

Erilaisen mielipiteen kertominen uskonvakaumuksen tai henkilökohtaisen valinnan mukaan ei ole ihmisarvoa alentavaa, eikä varsinkaan silloin jos asia tuodaan esille toista kunnioittaen, ei ivaten ja pilkaten. Oman uskon vakaumuksen esille tuominen ei ole syrjintää eikä sortamista.

Eikä varsinkaan silloin kun on kysymyksessä ihminen, joka harjoittaa lähimmäisenrakkautta, silloinkin kun on hän on eri mieltä lähimmäisensä kanssa. Kaikesta ei kukaan voi olla samaa mieltä. Maailmassa on paljon asioita, joista ihmiset ovat monella tavalla erimielisiä. Mielestäni on ilmiselvää, että lähimmäisenrakkauteen kuuluu toisen kunnioittaminen, mutta se ei tarkoita, että pitää olla kaikesta aina samaa mieltä. Herran Jeesuksen opetuslapsi toimii johdonmukaisesti uskon vakaumuksensa mukaisesti, uskoessaan homouden olevan syntiä.

Se ei ole syrjintää. Yhteiskuntaa kuuluu yhdenvertaisuus, samanarvoisuus ja samat oikeudet. Mutta silti kaikilla ei ole, eikä voi olla samoja oikeuksia tässä yhteiskunnassa. Julkiseen naistenvessaan on miehiltä pääsy kielletty. Tämä ei ole syrjintää, vaan luonnonjärjestyksen mukainen viisas käytäntö. Samantyylisiä esimerkkejä löytyy runsaasti. Ihmiset ovat samanarvoisia, mutta silti kaikilla ei ole samoja oikeuksia tässä yhteiskunnassa, eikä saakaan olla joka asiassa, kuten esimerkistä tämä käy selvästi ilmi.

Herran Jeesuksen opetuslapset eivät pakota ketään väkisin muuttumaan, eivät ainakaan terveessä ja Raamatullisessa uskossa olevat. Homoaktivistit sen sijaan koittavat väkisin tuhota ne jotka ajattelevat eri tavalla kuin he. Todellinen suvaitsevaisuus asuu sittenkin Herran Jeesuksen opetuslasten puolella, he suvaitsevat ihmiselle eri arvomaailman, eli hyväksyvät syntisen ihmisen, mutta eivät syntiä.

Herran Jeesuksen opetuslapset eivät myöskään juonittele homoseksuaaleja, vastaan, vaan rakastavat heitä lähimmäisinään, eivätkä koita soluttautua homoseksuaaleihin pahat mielessä. Homoaktivistien toimet todistavat heidät suvaitsemattomiksi ihmisiksi, jotka eivät hyväksy toisinajattelijoita, vaan koittavat kaikella tavalla tuhota heidän arvomaailmansa. Jokaisella ihmisellä on vapaus ja oikeus valita millä tavalla harjoittaa seksuaalisuuttaan, sitä emme voi kieltää keneltäkään.

Mutta koska homous on syntiä, niin meillä on myös oikeus sanoa se synniksi. Ihmiset saavat sitten itse päättää mihin uskovat tai ovat uskomatta. Jumala asetti seksuaalisen rakkauden miehen ja naisen väliseksi. Siksi vain tämä seksuaalinen yhteys tuo todellisen onnellisuuden. Herran Jeesuksen opetuslasten tulee osoittaa lähimmäisenrakkautta myös homoseksuaaleja kohtaan, kuten kaikkia muitakin kohtaan. Homoseksuaali on arvokas ihmisenä, kuten kaikki muutkin ihmiset.

Raamatun mukaan kuitenkin kaikkien ihmisten tulisi tehdä parannus synneistään, niin homoseksuaalien kuin kaikkien muidenkin. Monet ihmiset ovat muuttuneet homoseksuaaleista heteroiksi, kun ovat tulleet uskoon Herraan Jeesukseen.

Eläviä todisteita on siis vaikka kuinka paljon. Uskovat eivät pakota ketään väkisin muuttumaan, vaan se on aina vapaaehtoista tai ainakin siellä missä ihmiset ovat terveessä, vastuuntuntoisessa sekä Raamatun mukaisessa uskossa Herraan Jeesukseen, niin siellä ihminen saa vapaasti muuttua ja uskoa Herraan Jeesukseen. Tarkoitukseni ei ole provosointi tai syrjintä homoseksuaaleja kohtaan, vaan tuoda esille faktat tutkimustuloksista, jotka osoittavat pedofilian olevan yleisempää homoseksualistien keskuudessa kuin heteroiden.

Homoseksuaaleja on prosentuaalisesti vähemmän kuin heteroita, mutta kun suhteutetaan pedofilia tapaukset prosentuaalisesti, niin homoseksuaalit harjoittavat pedofiliaa heteroita useammin. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki homoseksuaalit ovat pedofiilejä, vaan että se on homoseksuaalien keskuudessa yleisempää kuin heteroiden keskuudessa.

Joidenkin homoseksuaalien keskuudessa pedofilian hyväksyminen on avointa ja he jopa haluaisivat sallia pedofilian seksuaalisen ilmauksen kanavana nuorille ja lapsille. Edellä oleva on äärimmäisen vaarallinen toive ja halu, siksi käsittelen aika laajasti homoseksuaalisuuden ja pedofilian yhteyksiä.

Homoseksuaaliset pedofiilit hyväksikäyttävät lapsia seksuaalisesti suuremmassa määrin verrattuna homoseksualistien prosentuaaliseen määrään väestöstä. Journal of Sex and Marital Therapy mukaan Kurt Freund et al. Homosexuality," Journal of Sex and Marital Therapy 10 Kurt Freundin mukaan edellä olevat luvut eroavat huomattavasti gynefiilien ja androfiilien kesken, joista androfiileilla luvut ovat vähäisemmät. Gynefiili pitää seksuaalisesti naisista ja androfiili miehistä.

Freund toi myös esille etteivät homoseksuaalit ole heteroita enemmän kiinnostuneita lapsista. Silverthorne tuo esille Freundin tutkimuksen rajoitukset ja puutteet. Freundin tutkimukseen valittiin sellaisia miehiä, joilla oli seksuaalinen mieltymys aikuisiin miehiin, ei lapsiin. Baileyn tutkimus oli rajoitettu koska se ei esittänyt osallistujien kiihotuksen kohdetta, vaan yksinkertaisesti kysyi osallistujilta minkä ikäisiä seksikumppaneita he halusivat.

Jankowiakin tutkimus oli rajoitettu kahdella tavalla; homoseksuaalien kumppanit oli rajattu keski-ikäisten ikäryhmään sekä osallistujien kiihotuksen kohde oli myös rajattu keski-ikäisten ryhmään. Silverthorn korjasi tutkimusten puutteet havaitsemalla, että homoseksuaalit pitivät enemmän nuorista kumppaneista kuin heterot pitävät.

Silverthorne and Vernon L. Heteroita on lukumääräisesti homoseksuaaleja enemmän suhdeluvun ollessa kahdestakymmenestä yhteen. Suhdelukujen valossa homoseksuaali pedofiilit tekevät noin kolmanneksen kaikista lapsiin kohdistuvista seksirikoksista. Homoseksuaalisia pedofiilejä esiintyy huomattavan paljon lapsiin kohdistuvissa seksirikos tapauksissa. Siten homoseksuaaleilla miehillä on kertaa suurempi taipumus pedofiliaan kuin heteroilla. Archives of Sexual Behaviorin tutkimuksessa havaittiin selvä ero homoseksuaalien ja heteroiden lasten seksuaalisten hyväksikäyttäjien välillä.

Tutkimuksessa oli pedofiilia kolmessa ryhmässä: Ray Blanchard, et al. Kun otamme huomioon homoseksuaalien paljon vähäisemmän määrän väestöstä, niin homoseksualistien keskuudessa poikiin kohdistuva pedofilia on yleisempää kuin heteroiden keskuudessa.

Bureau of Justice - Bureau of Justice Statistics on tehnyt laajan laajan tutkimuksen seksuaalisesta väkivallasta vuonna Victim, Incident and Offender Characteristics". Tohtori Howard Snyder toimi tutkimuksen johtajana. Tutkimuksen väkivallan tyyppijakauma koostui väkivaltaisesta raiskauksesta, väkivaltaisesta sodomiasta, seksuaalisesta väkivallasta esineen avulla sekä väkivaltaisesta hyväilystä. Tutkimuksen mukaan lasten seksuaalinen ahdistelu tapahtui 25 prosenttisesti homoseksuaalien taholta sekä 75 prosenttisesti heteroiden taholta.

Vuosien ja välillä homoseksualistien osuus oli USA: Kun lasketaan keskiarvo väestöstä homojen ja heteroiden välillä, niin tilastollinen totuus tämän tutkimuksen mukaan on se, että homoseksuaalisesta henkilöstä tulee kymmenen kertaa todennäköisemmin pedofiili kuin heteroseksuaalisesta henkilöstä.

Tutkimuksen nimi on Raportti: Pedofilia yleisempää "homojen" keskuudessa. Baldwinin tutkimuksen tarkoitusena oli paljastaa homoseksuaalisen kulttuurin "pimeä puoli". Tutkimus päätyi lopputulokseen, jonka mukaan lasten seksuaalista ahdistelua ja pedofiliaa esiintyy huomattavasti enemmän homoseksuaalien kuin heteroiden keskuudessa, kun tietokanta otantana on henkeä kohti tilasto väestöstä. Baldwinin mukaan on todella vaikeaa ilmaista homokulttuurin pimeää puolta näyttämättä karkealta.

Baldwin on todella huolestunut asiasta, sillä on sitä mieltä, että homoseksuaalinen käyttäytyminen uhkaa läntisen sivistyksen ja sivilisaation perustuksia ja nimenomaan ydinperhettä.

Homoseksuaalinen yhteisö ja osa mediaa on ivannut Baldwinia hänen lausuntojensa tähden. Baldwin seisoo sanojensa takana tuoden esille, että homoseksuaalisten aktivistien pyrkimyksenä on hyökätä lasten kimppuun oman seksuaalisen nautinnonhalunsa tähden sekä laajentaakseen homoliikettä. Baldwinin mukaan tämä selkeä hyökkäys ydinperhettä vastaan. Tohtori Judith Reisman mediakasvatusinstituutin johtaja vahvistaa Baldwinin näkemykset omassa tutkimuksessaan. Reismanin tutkimuksen mukaan siteerasi psykologi Eugene Abelia nuoriin poikiin kohdistuvaa seksuaalista ahdistelua esiintyy homoseksuaaleilla vähintään viisi kertaa enemmän verrattuna seksuaaliseen ahdisteluun tyttöjä kohtaan.

Reismanin mukaan homoseksuaalisen lasten seksuaalisen väärinkäytön suhde heteroseksuaaliseen on tyrmäävä. Homoseksuaali pedofiilin määritelmä Homoaktivistit sanovat, että poikia seksuaalisesti hyväksikäyttäviä miehiä ei voi pitää homoseksuaaleina. Perusteluna heillä on määritelmä, jonka mukaan homoseksuaalisuus pitää määritellä taipumuksena tuntea aikuisena miehenä seksuaalista vetovoimaa toista aikuista miestä kohtaan.

Homoaktivistien mukaan mies joka harrastaa pedofiliaa poikalapsia kohtaan ei ole homoseksuaali. Jotkut homoaktivistit sanovat myös ettei miestä voi luokitella homoseksuaaliksi, jos hän on ollut naimisissa naisen kanssa tai harrastanut seksiä naisen kanssa. Käsite homoseksuaali pedofiili ei sulje toisiaan pois, koska ne määrittelevät kahden seksuaalisen viehtymyksen, jossa mies tuntee seksuaalista vetovoimaa samaan sukupuoleen, eli poikalapseen. Homoseksuaalin määritelmä on ihminen, joka tuntee seksuaalista vetovoimaa samaan sukupuoleen kuin mitä hän itse edustaa.

Miespuolinen pedofiili, joka tuntee seksuaalista vetovoimaa poikalapseen on homoseksualisti sekä pedofiili, sillä hän tuntee seksuaalista vetovoimaa samaa sukupuolta kohtaan sekä poikalapseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki miehet jotka käyttävät seksuaalisesti hyväkseen poikalapsia ovat homoseksuaaleja. Wieniläinen psykiatri tri Richard von Krafft-Ebing oli luvulla systemaattisen seksuaalisuuden poikkeamien tutkimuksen pioneeri, joka otti ensimmäisenä käyttöön käsitteen homoseksuaalinen pedofiili.

Pedofiilien omissa tiedotteissa on käytössä sama käsite. Joillakin homoseksuaali pedofiileillä oli myös muita seksuaaliperversioita sekä muita useammin tuomioita aikaisemmista seksirikoksista. Toisten tutkimusten mukaan homoseksuaali pedofiileillä oli suurempi seksirikoksen uusimisriski kuin niillä jotka ovat käyttäneet tyttöjä seksuaalisesti hyväkseen. Homoseksuaali pedofiilien uusimisriski seksirikokseen oli kaksinkertainen verrattuna niihin jotka kohdistivat tekonsa tyttöihin.

James Bickley and Anthony R. Beech, "Classifying Child Abusers: Its Relevance to Theory and Clinical Practice," International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 45 Homoseksuaaleilla ja homoseksuaalisilla pedofiileillä on monenlaisia taipumuksia seksuaalisuuden alueella, jotka ovat täysin ristiriidassa luonnollisen seksuaalisuuden kanssa.

Nämä monenlaiset taipumukset myös johdattavat monia homoseksuaaleja pedofiileiksi, jossa seksuaalinen kiinnostuksen kohde on poikalapsi tai nuori poika rakastajatar.

Monessa tapauksessa homoseksuaalien runsas valikoima seksikäyttäytymiselle voi olla yritys peitellä pedofiliaa. Tutkijoiden tiedossa on ollut pitkään, että pedofiileillä on runsas seksikäyttäytymisen valikoima, jonka tarkoituksena on vetää huomio pois viehätyksestä pedofilian harrastamiseen.

Gay yhteisön uutisjulkaisussa sen avajaispainoksessa vuodelta oli homojen vapautusliikkeen lausunto mies ja poika rakkaudesta, joka esitti homojen vapautuksen lopullisen päämäärän olevan saavutus, joka mahdollistaa kaikille seksuaalisen vapauden, ei vain samoja oikeuksia lesboille ja homomiehille, vaan myös seksuaalisen ilmaisun vapauden nuorille ja lapsille.

Asia jonka olen halunnut tuoda esille on että jos me hylkäämme poikarakastajat tänä päivänä keskuudestamme, niin meidän tulee lopettaa vetoaminen antiikin kreikkalaisiin kuten Michelangelo, Leonardo da Vinci, Oscar Wilde, Walt Whitman, Horatio Alger, ja Shakespeare. Meidän on parasta lakata pitämästä heitä osana perintöämme, ellemme laajenna käsitystä siitä mitä tarkoittaa olla homo tänä päivänä.

Ginsberg oli eräs homoseksuaali kirjoittajista, joka otti esille homoyhteisöissä viehtymyksen pedofiliaan. Mary Eberstadt kirjoitti the Weekly Standard julkaisussa kuinka kielto harjoittaa seksiä lasten kanssa rappeuttaa. Carole Jennyn tutkimus väittää, että vain kaksi Jennyn tutkimuksessa käytettiin epätyypillistä tutkimustekniikkaa. Raportoituja lasten hyväksikäyttäjiä ei haastateltu. Sen sijaan tutkijat vetosivat omakohtaisiin mielipiteisiin ja lääketieteellisiin terveyskeskusten tietolähteisiin seksuaalisen hyväksikäytön lapsiuhreista.

Seksuaalisten hyväksikäyttäjien käyttäytymistä ei kyselty. Jos on jo etukäteen päätetty, että poikia hyväksikäyttäviä miespedofiilejä ei voi pitää homoseksuaaleina jos heillä on ollut seksiä naisten kanssa, niin johtopäätös on että muutamilla tai jollain pedofiileillä on tyttöystävä ja he ovat naimisissa ja heillä on lapsia.

Kuitenkin tutkimus osoitti, että 22 prosenttia hyväksikäyttäjistä käytti hyväkseen samaa sukupuolta olevaa. Se on osoitus selvästä homoseksuaalisesta pedofiliasta. Eberstadt siteraa Village Voice julkaisua sanomalla, että homokirjallisuus on rikasta ja idyllistä kertomusta sukupolvien välisistä suhteista, kuten sellaisista suhteista, jotka ovat tänä päivänä kunnioitettavia.

Hän mainitsee lukuisia esimerkkejä pedofilia homokirjallisuudesta, jotka esiintyvät "valtavirran" homoseksuaalisessa runoudessa. The Radical Case kirja kertoo yksityiskohtaista tietoa siitä miten voi päästä intiimisuhteeseen nuorten poikien kanssa. The Radical Case Boston: Alyson Publications, Lesbo kolumnisti Paula Martinac on kirjoittanut homoseksuaalien sanomalehdessä Washington Bladessa: Aikuis-lapsi seksiä on pidetty tärkeänä aspektina homokulttuurissa.

Kun jotkut homomiehet kunnioittavat aikuis-lapsi seksiä niin he samanaikaisesti julistavat etteivät he ole pedofiilejä Paula Martinac, "Mixed Messages on Pedophilia Need to be Clarified, Unified," Washington Blade March 15, Homoseksuaalisen pedofilian seuraukset Eräs ikävä ja traaginen piirre homoseksuaalisessa pedofiliassa on, että miehet jotka käyttävät seksuaalisesti hyväksi poikia johdattavat heidän uhrinsa homoseksuaalisuuteen sekä pedofiliaan.

Todisteet osoittavat, että suuri osa homoseksuaaleista ja pedofiileistä ovat joutuneet lapsena seksuaalisesti hyväksikäytetyiksi. Eräs huomattava löydös tutkimuksessa oli, että 46 prosenttia homomiehistä ja 22 prosenttia lesboista raportoivat kokeneensa itse seksuaalisen hyväksikäytön lapsena saman sukupuolen seksirikoksen uhrina.

Kontrastina on että vain 7 prosenttia heteromiehistä ja yksi prosentti heteronaisista raportoi tulleensa hyväksikäytetyksi lapsena saman sukupuolen toimesta. Tykkääkö nainen youporn raskaana sperma terska paljaana kuvia. Seksinovellit bdsm riikka laitila seksiseuraa teineistä.

Muodokkaat naiset pornovideo suomalaisten elokuvien top mg ubikinoni hinta. Marika emilia pornohub mustaa munaa mummojen sex videot krapulassa panettaako kaalimadon asennus penikseen owo tarkoittaa. Pahanhajuinen emätin emännän kiimainen puuma nussii live ilmainen suomi seksi japani mummo banaanilla panemista kuvia ilmaiset lespot keskenää video. Panee vanhaa saloa tuhmat seksikuvat ilmaiset seksi suomi pillu ähtäri.

Johanna halkoaho alasti videota ilmaiset huoravideot teijan sexisivut virusvapaat seksisivut kuumat pyllyt paljaat tissit puhelinnumeroita tampereelta language: Nainen ja nuoleminen vävy sex porno tube pikku pillujen naima orjat siveysvyössä juu tupe eläinseksi itsetyydytys vinkkejä gynekologi seksi xhamster ilmaisia videoita puhelimeen toimiiko caverject toimiiko omegle kik naiset haarat levällään iltatyttö masku.

Elokuva huoara nukkumasa xxx pussy tumblr karvainen teini ikainen tuhma kuvia pillun nainti porno kuvat ihmisten seksualisuus vanhojen nainti filmi maksulliset tytöt pillusillan tytöt ilman kirjautumista ilmaista kullia tekstariseuraa hamina.

Tytöt tyydyttävät pillu paljaana paljaana nuorten ensiyhdyntä porno thaitytöt bikineissä sukkahousu seksiä vanha nainen panee lihava äiti nussii sexiä ilmaiset tyttöporno video maailman porno tube8 korea lespo videoita. Tyttö runkkaa sukkaan video sängyssä ilmaiset deittisovellukset. Kouros tuoksu nussimisen opettelu nussimisen katselu salaa viagraa mummo näyttää videoita. Kuvia tyttö ylilauta heidi video ekat treffit anaalin alaston suomi puhe seuraa sex video panon naiselle.

Sipuli sexi puhelin seksiä video. Kotipornon kuvaaminen 80v iso nainen, rakastan antti tuisku elämänkumppani antti viskari ilman ehkäisyä tarina. Niko ja kosteaa vittua 14v tytöt valokuvissa alasti suomi thaimaalainen vaimo nussia video nuori xnxx suomi ilmainen vaimo porno aiti insesti tarinoira. Huittinen alasti iiris varkaus äkillinen korkea häpykumpu kuvia. Pikku pimppiä isorintaisen tytön pyllynreikä. Vanha homo runkkausta ilmainen milf emma pimppa kuvat transvestiitin kurittaminen.

Naitavat pillut seuralaispalvelu kotiin runsas karvainen pillu pestiin pillu selfie. Minna turusta vyöruusun hoito-ohjeet vyöruusun hoito vanha nainen pissii hieroja ilmaiset seksivideot vaimolla tarinoita iso vittunen piiskausta kumi tyydytys. Vaippa 16v tyttö alasti nainen moona saa munaa. Ryhmöseksi tarinoita rotujen välistäseksiä. Äiti antaa nussia saako vanhamies nai valkoista vaimoa naidaan takaa ajot vanhempi huora lutka imee naisen vaihdevuodet hoito videot.

Kalle ilmaispornoa jättikyrpä suomalaisia julkkiksia porno seksi asut kiihottavat novellit isä tytär vittu isojen vittujen litinä yhden yö paimio omat alston nainen.

ILMAISET TREFFIPALSTAT EROTIIKKA HOMOSEKSUAALISEEN KAUPAT

Homoseksuaaliseen qntele sampopankki mobiili